Počet obyvatel České republiky

K 30. září 2023 měla Česká republika 10.882.235 obyvatel.

Počet obyvatel v České republice sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) a je to i hlavní zdroj výpočtů všech dalších demografických ukazatelů země. Podle ČSÚ počet obyvatel zahrnuje všechny osoby, kteří mají v ČR trvalé bydliště bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů a cizince s uznaným azylem. Od 1. 5. 2004 se údaje týkají občanů zemí Evropské unie s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují také události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině. Další informace se můžete dočíst na stránkách Českého statistického úřadu: Český statistický úřad, sekce Obyvatelstvo.

Pro informace o počtu obyvatel jednotlivých měst Čeké republiky navštivte stránku Počet obyvatel měst ČR. Každé město má také vlastní podstránku s informacemi o počtu obyvatel.