Hranice okresů ČR

Tato interaktivní mapa zobrazuje všechny okresy České republiky a jejich hranice. Mapu můžete posouvat a přibližovat myší nebo tlačítky. Více informací o okresech České republiky můžete najít na stránce Okresy ČR, další mapa je pak na stránce Mapa okresů.

Od 1.3.2021 platí omezení pro cestování mimo svůj okres, více informací a formuláře pro vycestovíní najdete na stránce Formulář pro opuštění okresu.